Avmattning i Svensk ekonomi

Avmattningen är här för att stanna. Arkivbild

Svensk ekonomi håller på att mattas av och växer just nu svagt. Tillväxten under de kommande åren väntas fortsätta vara svag. På uppsidan har detaljhandeln överraskat med en tillväxt om 3,5 procent hittills i år. Goda konsumtionsförhållanden och en bostadsmarknad som återfått viss fart har bidragit till att delar av handeln går bättre än väntat, särskilt de mer kapitalintensiva branscherna. Även under kommande år prognostiseras detaljhandeln gå bättre än Sveriges ekonomi som helhet, inte minst till följd av ökat konsumtionsutrymme, fortsatt stark e-handel och en prisökningstakt inom dagligvaruhandeln som är stadigt stark.

Ekonomin som helhet är en annan historia. HUI prognostiserar att BNP kommer att växa med 1,3 procent under 2019 och ligga kvar på ungefär samma nivå under kommande år. Arbetslösheten stiger och HUI bedömer att den kommer att landa på 6,8 procent 2019, varefter den kommer att fortsätta öka, om än långsamt.

– Avmattningen ser ut att vara här för att stanna. I kombination med fortsatt stark förändringstakt i handeln är det troligt att vi får se en fortsatt konsolidering av branschen, säger Jonas Arnberg, VD för HUI Research.

Trots avmattningen bedömer HUI att Riksbanken kommer att göra så som aviserat och höja reporäntan. HUI prognostiserar att den höjs till 0,0 innan årets utgång och att den sedan blir kvar där 2021 ut. Detta då den svaga konjunkturen inte tillåter ytterligare höjningar, samtidigt som HUI bedömer att mödorna med att nå inflationsmålet inte är över.

– Den svaga konjunkturen är liksom digitaliseringen givetvis en stor utmaning för många handlare. Ljusglimten är att hushållens ekonomi trots allt ser ut att klara sig hyggligt. Arbetslösheten stiger, men långsamt, räntan stiger, men lite, och bostadsmarknaden har fått fart, avslutar Jonas Arnberg.