Havator förvärvar Lindbloms Kranlyft

Lindbloms Kranlyft fokuserar på tillväxt. Foto: Havator

Havator har förvärvat samtliga aktier i Lindbloms Kranlyft. Köpet kommer inte påverka den förvärvade verksamheten, som kommer fortsätta verka fristående från Havator. Kundrelationer och avtal kommer fortlöpa enligt överenskommelse.

Förvärvet av Lindbloms Kranlyft markerar startskottet för Havators återgång till en lönsamhetsfokuserad tillväxtstrategi.

– De senaste två åren har vi jobbat hårt med lönsamhet, ordning och reda och att skapa en plattform för tillväxt” säger Havators vd Thomas Pilo.

– Förvärvet av Lindbloms Kranlyft bevisar att vi nu är färdiga att ta steget mot att börja växa, utan att glömma lönsamheten och fortsatta förbättringar av den befintliga verksamheten. fortsätter Pilo.

Havator-koncernen som helhet flyttar nu fokus mot lönsam tillväxt. ”Efter en period av interna förbättringar känns det skönt att rikta fokus mot tillväxt” säger Koncernchef Christoffer Landtman.

– Som ett ledande nordiska lyftbolaget ser vi stora möjligheter till expansion och utveckling av lyftverksamheten som helhet, konstaterar Landtman.