"Sweden-Southeast Asia Business Summit" hålls i Kuala Lumpur

Foto: Wikipeida

Sydostasien – en framtidsmarknad för svenska företag

Mer än 600 svenska företag inom en rad olika branscher har en närvaro i Sydostasien. För att behålla konkurrenskraft i en snabbt globaliserande värld är det viktigt för svenska företag att ha en klar förståelse för utvecklingen i regionen. För andra året anordnas därför ”Sweden-Southeast Asia Business Summit” med över 450 deltagare, detta år i Kuala Lumpur.

Hur kan svenska företag implementera hållbara tillväxtstrategier och hur kan vi lägga grunden till en innovativ, konkurrenskraftig och miljövänlig ekonomi? Årets svenska toppmöte i Sydostasien har ett tydligt hållbarhetsfokus, då bland annat hållbarhetsansvariga från ABB, IKEA och Scania deltar i panelsamtal tillsammans med Business Swedens hållbarhetschef och andra aktörer från Sydostasien.

– För att säkerställa en omställning till ett mer hållbart samhälle behöver företag i större utsträckning implementera hållbara tillväxtstrategier. Dessutom visar forskning att företag som systematiskt investerar i sitt hållbarhetsarbete har en bättre ekonomisk avkastning. Hållbarhet leder alltså till långsiktig lönsamhet, säger Marie Trogstam, hållbarhetschef på Business Sweden.

För svenska företag erbjuder Sydostasien stora möjligheter och en viktig faktor som kommer att diskuteras i Kuala Lumpur är hur de dominerande aktörerna Kina och Indien påverkar förutsättningarna för svenska företag. Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg talar på mötet, i sällskap av Malaysias minister för internationell handel och industri. Från svenskt näringsliv deltar bland annat Marcus Wallenberg, tillsammans med ett flertal näringslivsprofiler.

– Det är i Asien den största delen av världens ekonomiska tillväxt just nu sker och Sydostasien utmärker sig särskilt med flera snabbväxande och dynamiska marknader. Mötesprogrammet är utformat för att sätta ljuset på de trender som påverkar regionen och de möjligheter svenska företag står inför, säger Carl Malmqvist, handelssekreterare för Business Sweden i Malaysia.