Handlingsplan för Smart industri

Närings-och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Socialdemokraterna

Regeringen presenterar nu sin första handlingsplan för nyindustrialiseringsstrategin "Smart industri" som syftar till att främja industrins utveckling i Sverige.

"Industrin är mitt uppe i en snabb förändring som drivs av digitalisering och hållbarhet. Idag presenterar regeringen 45 åtgärder som stärker förutsättningarna för att svensk industri fortsatt ska vara ledande i utvecklingen", säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg enligt ett pressmeddelande.

I vintras fastställde regeringen nyindustrialiseringsstrategin som ska bidra till att stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft. Nu presenteras alltså en första handlingsplan.

"Handlingsplanen utgör en plattform för en nationell kraftsamling för industrins utveckling. I handlingsplanen presenteras åtgärder som regeringen tillsammans med berörda aktörer nu genomför och planerar att genomföra för att stärka nyindustrialisering", heter det.

Handlingsplanen innehåller en rad mål inom de fyra fokusområdena Industri 4.0, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige.

(SIX News)