Storbritanniens EU-utträde skapar problem för svensk industri

Nu är Storbritannien ute ur EU. Arkivbild

Regeringen har sedan den brittiska folkomröstningen förberett sig grundligt tillsammans med näringslivet för att kunna hantera Storbritanniens utträde ur EU på bästa sätt. Att utträdet sker på ett ordnat sätt i enlighet med utträdesavtalet innebär att en övergångsperiod nu tar vid, och att det mesta fortsätter precis som innan fram till december 2020. Det står dock klart att det, oavsett hur långt EU och Storbritannien når med förhandlingarna om den framtida relationen, kommer att bli förändringar i handeln efter 2020.

Oavsett hur långt EU och Storbritannien når med förhandlingarna om den framtida relationen kommer det att bli förändringar efter 2020. Handel enligt ett frihandelsavtal är något helt annat än att handla på den inre marknaden och särskilt krångligt blir det för företag som inte har kunskap om att exportera utanför den inre marknaden.

Givet Sveriges nära band till Storbritannien kommer Sverige att driva på för att den framtida relationen blir så bred och djup som möjligt, även ekonomiskt. Till exempel är Storbritannien en av Sveriges absolut viktigaste marknader när det gäller export av skogsprodukter och svenska trävaror. Skogsnäringen i Sverige har haft och kommer fortsatt att ha en mycket stor betydelse för vårt lands ekonomi och välstånd i en växande cirkulär och biobaserad ekonomi. Sverige kommer därför att driva på för ett ambitiöst handelsavtal med så få handelshinder och så stort marknadstillträde som möjligt, givet den pressade tidsplanen och inriktningen hos den brittiska regeringen.

Det är därför av största vikt att företag, oavsett bransch och storlek, förbereder sig på bästa möjliga sätt och identifierar vilka åtgärder som behöver vidtas för att kunna fortsätta exportera till Storbritannien efter brexit. Regeringen kommer att fortsätta den löpande dialogen med näringslivet för att underlätta övergången, och ansvariga myndigheter står beredda ifall problem ändå skulle uppstå. 

Källa: Regeringen