Regeringen föreslår ökade satsningar för en klimatomställning

Anslaget för klimatinvesteringar förstärks med 1,16 miljarder kronor. Arkivbild

Takten i klimatarbetet behöver öka för att Sverige ska nå sina klimatmål. Regeringen föreslår därför ökade satsningar för en klimatomställning av industrisektorn respektive transportsektorn. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Industriklivet stöttar industrins omställning till nollutsläpp genom tekniksprång. Det är en nödvändighet om Sverige ska nå målet om nettonollutsläpp till senast 2045. För att stötta industrins omställning till fossilfrihet föreslår regeringen en ytterligare förstärkning av Industriklivet jämfört med 2019. Det innebär en fördubbling av anslaget jämfört med 2018, från 300 miljoner kronor 2018 till 600 miljoner kronor 2020.

– Sverige har en unik möjlighet att vara en klimatföregångare med en grön framgångsrik industri som får andra att följa efter. Då ska vi också ta den möjligheten. Genom Industriklivet går vi före och visar vägen till att bli världens första fossilfria välfärdsland, en väg som andra länder inspireras av, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Klimatklivet är ett lokalt investeringsstöd som runt om i Sverige har bidragit med medel till över 3200 projekt. Naturvårdsverket bedömer att det förväntas leda till utsläppsminskningar med motsvarande drygt 1,45 miljoner ton koldioxid per år. Stödet är viktigt för att skapa kraftfulla utsläppsminskningar i alla samhällssektorer och det kompletterar andra styrmedel såsom koldioxidskatten. Regeringen föreslår att anslaget för klimatinvesteringar förstärks med 1,16 miljarder kronor vilket innebär att det kommer att uppgå till nästan 2 miljarder kronor för 2020.

För att nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (utom flyget) till 2030 jämfört med 2010 krävs det en omfattande och snabb omställning av fordonsflottan till fordon med låga utsläpp. Elektrifieringen är en viktig del i det arbetet. En marknadsintroduktion av elektrifierade fordon behövs inom flera sektorer.

– Det är viktigt att alla branscher är delaktiga och bidrar till den svenska klimatomställningen. Genom att ge ett stöd till elektrifierade arbetsmaskiner, bland annat inom jordbruket, hjälper vi hela samhället att ställa om till fossilfrihet och en klimatsmart framtid, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Därför föreslås en ny klimatpremie för ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner. Den premien föreslås slås samman med den tidigare elbusspremien och det gemensamma anslaget till dessa klimatpremier förstärkas med 20 miljoner för 2020 till totalt 120 miljoner kronor. Därför föreslås en ny klimatpremie för ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner. Den premien föreslås slås samman med den tidigare elbusspremien och det gemensamma anslaget till dessa klimatpremier förstärkas med 20 miljoner för 2020 till totalt 120 miljoner kronor.

Regeringen förslår utöver det även att ekobonussystemet förlängs med 50 miljoner kronor per år till 2022. Bonusen är tänkt att snabba på en överflyttning av godstransport från väg till sjöfart.