Rgeringen för industrisamtal om forskning, innovation och högre utbildning

Regeringen: Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Arkivbil

I morgon, fredag kommer näringsminister Ibrahim Baylan och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, medverka vid regeringens industrisamtal på temat forskning, innovation och högre utbildning.

För att möta industrins framtidsutmaningar arrangerar Näringsdepartementet tillsammans med Industrirådet och Almega regelbundet industrisamtal. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka svensk och europeisk industris konkurrenskraft.

Fredagens industrisamtal är en del av arbetet med att inhämta synpunkter inför den kommande forskningspolitiska propositionen, som innefattar forskning, innovation och högre utbildning.

– Forskning och innovation är våra mest kraftfulla verktyg för att höja kunskapsnivån i industrin, och därigenom säkerställa och stärka den svenska industrins konkurrenskraft, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Högkvalitativ utbildning, forskning och innovation är förutsättningar för att möta de samhällsutmaningar vi står inför och för att utveckla framtidens industri, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.