ABB och Covariant i samarbete

Potential för intelligent automatisering av lagerverksamhet. Foto: ABB

ABB tillkännager tillsammans med Silicon Valleys AI-startup-företag Covariant ett samarbete om att lansera AI-robotlösningar med början i en helt autonom expedieringslösning för lagerorder. De båda företagen har förts samman tack vare en gemensam vision om robotar som utnyttjar AI, där intelligenta robotar arbetar parallellt med människor i dynamiska miljöer och tillsammans lär sig och förbättras för varje uppgift som slutförs.

Den snabba globala tillväxten inom e-handelssektorn har lett till att ABB har identifierat en betydande möjlighet för AI-robotlösningar inom många skilda tillämpningar som logistik, lager och sortering av paket och brev. De globala intäkterna inom e-handeln förväntas öka med över 50 procent de kommande fem åren, från 1,7 triljoner euro 2019 till 2,6 triljoner euro 2024, enligt Statista.

Den växande efterfrågan på expedieringstjänster inom e-handeln och den komplexa och arbetsintensiva processnaturen innebär en särskild potential för intelligent automatisering tack vare den komplexa och arbetsintensiva naturen hos dessa tjänster. Marknaden växer i stabil takt och förväntas nå ett värde på 51,3 miljarder euro per 2021, enligt Beroe Inc., ett kunskapsföretag inom upphandling.

Idag är lagerhanteringen arbetsintensiv och branschen kämpar med att hitta och behålla personal för plockning och packning. Robotar är idealiska för att hantera repetitiva arbetsuppgifter men hittills har de saknat intelligens för att kunna identifiera och hantera de tiotusentals olika produktvarianter som förekommer inom vanlig dynamisk lagerverksamhet.

– Vårt samarbete med Covariant ingår i vår strategi att expandera till nya tillväxtsektorer som distribution och e-handel och utnyttja skalningspotentialen inom dessa områden. De kompletterar vårt eget erbjudande perfekt och förstärker vårt mål att vara det givna valet för våra kunder inom robotlösningar. Genom en kombination av artificiell intelligens och våra robotar öppnar vi upp för helt nya möjligheter och tillämpningar i en mängd olika industrier, säger Sami Atiya, chef för ABB-verksamheten Robotics & Discrete Automation.

Den första installationen av AI-lösningen från ABB och Covariant håller redan på att driftsättas hos Active Ants, ledande leverantör av expedieringstjänster inom e-handel för webbaserade företag i Utrecht i Nederländerna.