ABB energioptimerer hos SCA

Resurseffektivitet är en viktig del av SCA:s hållbarhetsarbete. Foto: ABB

ABB har fått en order från Svenska Cellulosa, SCA Munksund, kring cirkulär ekonomi där 120 stycken smarta sensorer installeras på deras elektriska motorer, i syfte att energioptimera och höja tillgängligheten för produktionen av papper och massa. Samarbetet är ett viktigt steg på vägen mot cirkulär ekonomi i ett hållbart samhälle. Detta är ett två-årigt pilotprojekt från SCA-koncernen där SCA Munksund i Piteå är först ut med att installera smarta sensorer för att tillståndsövervaka samt energioptimera sin produktion av papper och massa. Utrangerade motorer som byts ut mot mer energieffektiva motorer och drivsystem ska återvinnas i sina materialfraktioner för att aktivt sänka den totala miljöpåverkan.

I samband med att motorer byts ut kommer speciella containrar för Upcycling från Stena Recycling ställas ut hos SCA Munksund för att säkra återvinning av dem.

– Genom våra digitala lösningar inom ramen för ABB Ability kan värdet på material, resurser och produkter upprätthållas. ABB ser därför samarbetet med SCA och Stena Recycling som ett viktigt steg mot en hållbar industri där det skapas förutsättningar för cirkulära flöden, säger Ulf Hellström, Affärsområdeschef för ABB Motion i Sverige.

Idag konsumerar elektriska motorer 40 procent av Sveriges totala elenergi, och besparingspotentialen är mycket hög då stor del av den installerade basen i industri och infrastruktur är gammal och inte energieffektiv. En energi- och dimensioneringsanalys kan också genomföras för att bestämma den totala energikonsumtionen på motorer och drivsystem och därmed underlätta beslut om energiuppgradering genom nya högeffektiva motorer och drivsystem.

– Resurseffektivitet är en viktig del av SCA:s hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser men också för att vara kostnadseffektiv och konkurrenskraftig. SCA:s  affärsmodell bygger på en hållbar och effektiv värdekedja. Samarbetet med ABB passar väl in SCA:s systematiska arbete med ständiga förbättringar där såväl energieffektiviseringar som undvikande av oplanerade produktionsstopp bidrar till en hållbar produktion och ett effektivare resursutnyttjande, säger Jens Riglert, Fabrikschef SCA Munksund.

I det cirkulära samarbetet ingår också Stena Recycling som ingick ett samarbetsavtal med ABB i november 2019 för att utveckla en process där alla materialfraktioner som järn, koppar och aluminium i elektriska motorer kan återvinnas och återanvändas i nya produkter.