ABB framtidssäkrar Kanthals valsverk

ABB ersätter likströmsmotor med den senaste växelströmsdesignen. Foto: ABB

Kanthal har valt ABB för att leverera och installera ett nytt drivsystem inklusive motor, frekvensomvandlare, transformator och styrsystem till företagets götvalsverk i Hallstahammar för ett ordervärde på 25 miljoner kronor. I uppdraget ingår även montering av en ny 70-tons växellåda.

ABB kommer att hantera hela projektet, från att montera ner den befintliga likströmsmotorn och drivsystemet från 1950-talet, till att ersätta det med en modern växelströmsdesign. Beställningen inkluderar även all elektrisk och mekanisk montering, betongarbete, idrifttagning och testkörning. Det nya drivsystemet kommer att kraftigt förbättra driftens prestanda och tillgänglighet med färre oförutsedda stopp samt tillgång till ABB:s servicekompetens och reservdelar.

– Eventuella avbrott på grund av problem i götvalsverket kan stoppa hela produktionen, så denna investering är avgörande för att minimera affärsrisken för framtiden, säger Anders Björkroth, projektledare på Kanthal. "Att ersätta den befintliga likströmsmotorn med den senaste växelströmsdesignen säkerställer en pålitlig, effektiv och stabil plattform för vår valsverksdrift.

Borttagning och utbyte av den befintliga 60-ton DC-motorn från ABB kommer att äga rum sex veckor under sommaren 2021. Det nya drivsystemet kommer att erbjuda Kanthal många fördelar inklusive ökad driftsäkerhet, förbättrad prestanda, inbyggd reglering av reaktiv effekt, immunitet mot nätstörningar och förbättrad total effektivitet på cirka 3,5 procent.

– ABB:s omfattande erfarenhet och pålitliga lösningar hjälper Kanthal att garantera framtiden för detta bruk, säger Björn Jonsson, affärsområdeschef för ABB Industrial Automation i Sverige. "Att ABB tidigare genomfört liknande helhetsåtaganden med tunga motorbyten på kort tid innebär stor trygghet för kunden."

Kanthal valde ABB:s lösning efter en gemensam genomförbarhetsstudie av tre alternativ. Med den valda lösningen kommer Kanthal att dra nytta av befintliga kontakter med lokala ABB Service-experter och  tjänster samt ha enkel tillgång till reservdelar.

Uppgradering till ABB:s banbrytande teknik kommer att vara ett stort uppsving för operatörerna, med en bildskärm i förarhytten som visar systeminformation för att underlätta både körning och felsökning av götvalsverket.