ABB i energisamarbete med HP

HPE:s Cray-superdatorer använder en skräddarsydd ABB-lösning för HVDC-strömförsörjning. Foto: ABB

ABB samarbetar med den globala, strategiska partnern Hewlett Packard Enterprise (HPE) med en gemensamt framtagen teknik för att avsevärt kunna minska energiförbrukningen på högpresterande superdatorer, samtidigt som datorkapaciteten och tillförlitligheten ökar.

Svaren på en del av samhällets mest angelägna utmaningar ligger begravda i enorma mängder data. Världens mest framgångsrika forskningscenter använder sig av superdatorer för att hitta svar på några av de mest komplicerade problemen, som pandemimodellering, precisionsläkemedel, klimatförändringar och kvantummekanik.

HPE:s Cray-superdatorer använder en skräddarsydd ABB-lösning för HVDC-strömförsörjning, vilket möjliggör en minskning av koppar med faktor 14. En annan miljömässig och effektivitetsmässig fördel med HVDC är den enorma minskningen av strömförluster – hela 95 procent. En uppkopplad lösning möjliggör dessutom en upp- eller nedskalning av strömförsörjningen beroende på datorlasten, så att man uppnår högsta effektivitet vid lätta datorlaster liksom när systemet är fullt belastat.

– ABB och HPE banar vägen för hållbara högpresterande datacenter som hjälp för mänskligheten att hitta svar på existentiella problem såsom förutsägande av pandemier, bekämpning av klimatförändringar och upptäckt av nya läkemedel, säger Peter Raadsen, Product Line Leader på ABB.

– Vi behöver kunna utföra fler beräkningar med färre resurser och mindre energiförbrukning, säger HPE:s Chief Sustainability Officer Christopher Wellise. ”På HPE arbetar vi för att intensifiera ansträngningarna att uppnå en cirkulär ekonomi, och en del i detta är innovativa teknologier som övervinner energi- och resursbegränsningar.”