Sensys Gatso tar kontrakt i Amsterdam

Tar order på 19 miljoner kronor i USA. Foto: Sensys Gatso

Ska övervaka miljözon

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har tilldelats ett kontrakt för övervakning av miljözonen i staden Amsterdam. Kontraktet löper över fem år. Det totala värdet under kontraktsperioden motsvarar 6 miljoner kronor.

Kontraktet tilldelas ett konsortium med två parter, där Sensys Gatso Netherlands tillhandahåller sin mjukvaruplattform Puls i en värdmiljö. Puls övervakar infarterna till Amsterdams miljözon för passerande fordon  på cirka 170 platser i Amsterdam. Genom att inte tillåta förorenande fordon i centrum av Amsterdam bidrar den nya lösningen till en mer hållbar stad.

– Vi är glada att kunna bidra till ett mer hållbart sätt att färdas i Amsterdam. Det är vårt uppdrag att rädda liv i trafiken genom att ändra trafikbeteendet. Vi tror att vi även kan rädda liv på lång sikt genom att bidra till att minska föroreningarna i städer, säger Niki Gatsonides, vd, Sensys Gatso Netherlands.

Puls från Sensys Gatso är en skalbar mjukvaruplattform som samlar in bevisdata som används av statliga institutioner för övervakning och kontroll. Puls samlar information från kamerasystem och andra datakällor, korrelerar händelser och kan tillämpa olika logik för att upptäcka händelser av intresse i realtid.