Bygger produktionsanläggning för vegetabilolja i Uzbekistan

Foto: Alfa Laval

Alfa Laval har tagit en order för leverans av processutrustning till en produktionsanläggning för vegetabilolja i Uzbekistan. Ordern har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Food Systems i Livsmedel- och vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar olika typer av produkter såsom separatorer och plattvärmeväxlare vilka kommer att användas för att omvandla rå vegetabilolja såsom solrosolja till förädlad matolja.

– Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna vegetabiloljeorder, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. ”Vår breda produktportfölj för livsmedelsindustrin är känd för att vara pålitlig och effektiv samt för att möjliggöra säkra och hygieniska processer, vilket denna order bekräftar.”