Svenska Mycronic förvärvar tysk kretskortstillverkare

Foto: atg

Svenska Mycronic med huvudkontor i Täby meddelar att de har förvärvat Luther & Maelzer GmbH en tillverkare av avancerad utrustning för elektrisk testning av kretskort och substrat. Förvärvet ska stärka och breddar Mycronics erbjudande och skapar en plattform inom elektrisk testning.

Luther & Maelzer (atg), med cirka 190 medarbetare och säte i Wertheim i Tyskland, utvecklar och producerar utrustning för kretskort och substrat. Den asiatiska marknaden med fokus på Kina och Taiwan utgör omkring tre fjärdedelar av nettoomsättningen.

– Marknaden för kretskortstillverkning utvecklas väl och förväntas växa ytterligare under de närmaste åren. Förvärvet stärker Mycronic som helhet och understryker division Global Technologies fokus på ledande nischteknologier som har förutsättningar att växa snabbare än marknaden som helhet, säger Anders Lindqvist, vd och koncernchef på Mycronic.

Genom transaktionen som förväntas avslutas i slutet av juni 2021 blir det tyska företaget en del av Mycronics division Global Technologies.

Mycronic AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland och USA.