Norra Timber investerar i sex nya kammartorkar från Valutec

Kammartorkar möjliggör optimering av kapacitet. Foto: Valutec

Norra Timber har haft en långsiktig och god produktivitetsutveckling vilket lett till ett behov av ökad torkkapacitet.  Därför väljer man nu att investera i tre kammartorkar vardera till sågverken i Kåge och Sävar. Totalt rör det sig om en kapacitetsökning på cirka 85 000 kubikmeter.

– Vi har haft en god utväxling på tidigare investeringar vilket medfört att produktionen ökat enligt plan. Det medför att vi nu måste utöka torkkapaciteten. Vi tittade på olika alternativ men i slutändan kunde Valutec erbjuda den bästa lösningen, säger Johan Oja, teknisk chef Norra Timber. 

I maj 2020 gick Norra Skogsägarna och Norrskog ihop och bildade Norra Timber. Det innebär att man idag har tre moderna sågverk: Hissmofors, Kåge och Sävar, som tillsammans producerar 780 000 kubikmeter per år. 

– Vi har sedan tidigare haft ett bra samarbete med både Norra Skogsägarna och Norrskog och är stolta över att få förtroendet att vara med på deras gemensamma resa, säger Jon Lindberg, försäljningschef Valutec. 

I samband med investeringen väljer man även att uppgradera styrningen till befintliga kammartorkar med Valmatics 4.0. Total rör det sig om en investering i 28 styrsystem.

– Tidigare har vi haft både Valmatics och Valmatics 4.0. Att få arbeta i endast ett styrsystem ökar användarvänligheten för operatören samtidigt som det effektiviserar handhavandet, säger Johan. 

Valutecs nya styrsystem Valmatics 4.0 är det enda styrsystemet för virkestorkning som kombinerar simulatorteknik med adaptiv styrning och som möjliggör optimering av kapacitet, kvalitet och energiförbrukning samtidigt.