Valutec säljer kanaltork till österrikiska Mosser

Foto: Valutec

Ska torka limträvirke ned till 12 procents fuktkvot

Valutecs kanaltorkar fortsätter att vinna marknadsandelar i Centraleuropa. Senast att investera är österrikiska Mosser som höjer både torkkapacitet och kvalitet med en ny anläggning på sitt sågverk i Wolfpassing.

– Mosser är precis som Valutec kända för att sätta kvaliteten i första rummet. Därför är det extra roligt att de väljer oss, säger Robert Larsson, vd Valutec.

Österrikiska Mosser etablerat sig som en av Europas ledande limträproducenter. Tidigare har företaget endast använt sig av traditionella kammartorkar för att torka sitt virke men eftersom de idag hanterar stora mängder limträvirke av samma dimensioner valde man att investera i en kanaltork.

Den enskilt viktigaste parametern i valet av torkleverantör är kvaliteten på det torkade virket och där känner vi oss trygga med Valutec. Sen var det förstås en fördel att de har lång erfarenhet av kanaltorkar och goda referenser i Österrike, säger Thomas Harreither, MBA Betriebsleitung, Mosser.

Kanaltorken kommer uteslutande att användas till att torka limträvirke ned till 12 procents fuktkvot. Det bidrog till valet av kanaltork då det är en typ av anläggning där effektiviteten är som allra högst vid torkning av liknande dimensioner och paketstorlekar.  

När du ska torka stora mängder virke är kanaltorken med sin kontinuerliga drift vida överlägsen kammartorken både vad gäller kapacitet och energiförbrukning, säger Robert Larsson, vd Valutec.

Anläggningen, som får en årskapacitet på drygt 50 000 kubikmeter, byggs i rostfritt stål och utrustas med Valutecs styrsystem Valmatics. Den levereras med buffertzoner om 20 paketstaplar både före och efter kanaltorken. Driftsättningen är planerad till april 2019.

Tack varje buffertzonerna och det automatiska matningssystemet behöver kanaltorken ingen bemanning under helger vilket underlättar vår produktionsplanering, säger Harreither.

Valutec har etablerat sig som den ledande leverantören av kanaltorkar och ordern till Mosser är företagets femtonde kanaltorkleverans på cirka tio år till Centraleuropa. Det finns en stor marknadspotential för virkestorkning i Centraleuropa och i takt med att kvalitetskraven från kunderna höjts har större volymer virke börjat torkas.