Valutecs virkestorkar säljer i Norge

Foto: Valutec

Tre norska sågverk har valt virkestorkar från Valutec

Tre norska sågverk har valt att investera i virkestorkar från Valutec till ett totalt ordervärde på över 40 miljoner kronor. Det handlar om Kjeldstad och Gran Tre som investerar i kammartorkar och Bergene Holm som investerar i tre kanaltorkar med en total kapacitet på 120 000 kubikmeter årligen.

– Valutec valdes som leverantör utifrån kombinationen av bra referenser, tekniska lösningar, bra projektorganisation och kort byggtid, sa Bergene Holm med vd Johan Mörland i spetsen i samband med att affären offentliggjordes.

Gran Tre KS, drygt åtta mil norr om Oslo, är även de mitt inne i en stark tillväxtfas efter att ha gått samman med den större koncernen Gausdal Bruvoll vid årsskiftet. Gran Tre planerar att öka sin produktion med 50 procent och därför valt att investera i två truckmatade kammartorkar.

– I dag har vi tre kammartorkar och underkapacitet. I och med den här investeringen kommer vi att öka vår torkkapacitet med nästan 100 procent och får istället överkapacitet. Torkningen ska inte vara en flaskhals, säger Finn Hoel, vd på Gran Tre.

Totalt kommer sågverkets kapacitet att öka från dagens 60 000 kubikmeter timmer per år till cirka 90 000 kubikmeter. Gran Tre fastnade för Valutecs helhetslösning och även fördelarna med att använda Valutecs styrsystem Valmatics.

– Vi vill få ett bättre och smartare styrsystem där vi kan optimera utifrån fler parametrar. Det är väldigt viktigt att ha kontroll på torkprocesserna, det är den vanskligaste processen vi bedriver. Kvistar, fibrer och olika ingående fuktkvoter gör att ingen bräda är den andra lik och det är utmaningen, säger Finn Hoel och tillägger att driftsättningen kommer att ske i slutet av året.

Kjeldstads investering handlar om en kammartork till anläggningen i Stören.