AstraZeneca säkrar driften av produktionskritisk infrastruktur

Investeringen i onlineövervakning på fläktarna är en del av företagets strategi. Foto: SPM

Bioläkemedelsföretaget AstraZeneca investerar i onlinesystemet Intellinova Compact för övervakning av mekanisk kondition och smörjstatus på ett flertal produktionskritiska fläktar i fabrikerna i Gärtuna och Snäckviken i Södertälje. För närvarande planeras onlineövervakningen i de båda anläggningarna att omfatta totalt sjutton fläktar, där fyra DuoTech accelerometrar installeras per fläktaggregat. DuoTech är en kombinationsgivare som möjliggör både vibrations- och stötpulsmätning i en och samma givare. Givarna ansluts till onlinesystemet Intellinova Compact.

I Gärtuna kommer fyra remdrivna fläktar att övervakas. Stefan Gottfridsson, Gruppchef Drift & mediateknik vid Gärtuna, berättar:

– Fläktarna är huvudaggregat som ser till att vi har rätt luftomsättningar, luftriktningar, temperaturer och relativ fuktighet (RH) enligt gällande krav. De kritiska produktionsrummen har så kallade FMS-givare som känner av lufttrycket i rummet. Om en fläkt i huvudventilationen slutar fungera blir det produktionsstopp, eftersom vi då inte kan upprätthålla de luftriktningar, temperatur och fuktighet som krävs för den produkt som tillverkas. Vi har larm på alla kritiska aggregat dygnet runt och om vi dessutom har onlinemätning på de kritiska komponenterna i våra motorer, som exempelvis lager och remmar, kan vi lättare förutse eventuella större haverier på vår utrustning.

Vid fabriken i Snäckviken ska fyra direktdrivna och nio remdrivna fläktar övervakas. Det rör sig bland annat om ventilationsaggregat som betjänar produktionslokaler med hög renhetsklass eller snäva klimatkrav, vilket ställer höga krav på ventilationen gällande luftomsättningar och luftriktningar respektive fukthalt och temperatur.

Joakim Lundell, driftingenjör vid Snäckviken, kommenterar:

– Investeringen i onlineövervakning på fläktarna är en del av strategin ’Digital upgrade’, som inriktar sig på att utöka och förbättra övervakningen av kritiska delar på mediasystemen inom AstraZenecas produktionsanläggningar. Främsta orsaken är att få bort de akuta haverierna och ersätta dessa med planerade åtgärder i samråd med verksamheterna och därmed minska antalet kassationer och produktionsbortfall.