Advenica tar cybersäkerhetsorder

Advenica tar order värd 1,1 miljoner kronor från finsk kund. Arkivbild

Advenica, som levererar cybersäkerhetslösningar, har fått en ny order gällande utveckling av tjänster för högassuranslösningar inom cybersäkerhet från en finsk kund. Att ansluta system som innehåller kritisk information till andra nätverk innebär en stor säkerhetsrisk och säkerhetsåtgärder måste vidtas för att förhindra intrång och för att upprätthålla nätverksintegriteten. Den nya ordern, från en finsk kund, avser utveckling av Cross Domain Solution-tjänster. Leveransen av den nya ordern startar omedelbart och kommer att vara klar under Q3 2020.

Advenicas Cross Domain solution-lösningar möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer av detta. Branschens art och omständigheterna beträffande leveransen och kunden innebär att ytterligare information om slutkunden inte kommer att publiceras.

– Vi ser en växande efterfrågan på högassuranslösningar som skyddar värdefull information. Våra produkter har nationella godkännanden och uppfyller de högsta kraven för både säkerhet och assurans. De gör det möjligt att effektivt minimera cybersäkerhetsriskerna samtidigt som informationsöverföring möjliggörs, säger Mikael Puska, CEO Advenica Oy.