Större framtidstro i handeln

I stora delar av landet har det inte blivit något av den vinter som sport- och klädhandeln så väl hade behövt, menar Karin Johansson, vd på Svensk Handel. Arkivbild

Framtidsförväntningarna ökar något i både butiks- och e-handeln. Trots ökningen ligger dock framtidstron i butikshandeln på låga nivåer. E-handlarna ser däremot ljusare på framtiden. Butikshandeln återhämtar sig något i februari månads Handelsbarometer. Sällanköpshandeln bidrog till att framtidsindikatorn, som sammanfattar tron på framtida försäljning, anställningsvilja och lönsamhet, ökade med 1 enhet, till index 90,2. Det är fortsatt en bra bit upp till den neutrala nivån som motsvarar index 100.

– I stora delar av landet har det inte blivit något av den vinter som sport- och klädhandeln så väl hade behövt. Försäljningen av skidor, vinterjackor och handskar har inte tagit fart. Nu blickar butikerna istället fram mot vårförsäljningen och med det kommer nytt hopp, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Framtidstron bland e-handlarna ligger alltjämt betydligt högre än för butikshandeln. Framtidsindikatorn landar i februari på 106,6, efter en marginell ökning med 0,1 enhet. Även om e-handlarnas utsikter om den framtida försäljningen minskar något ligger den fortsatt kvar på höga nivåer. Däremot fortsätter lönsamheten att släpa efter.

– Hård konkurrens och pressade priser gör att det är svårt att omvandla stark försäljning till ökad lönsamhet på nätet. Det är många e-handlare som förr eller senare måste knäcka lönsamhetskoden, säger Karin Johansson.