Ala Pazirandeh Arvidsson prisas av Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Dr. Ala Arvidsson undersöker hur företag kan identifiera och integrera marknadsinnovationer. Foto: Chalmers

Ala Pazirandeh Arvidsson, doktor vid Teknikens ekonomi och organisation, har tilldelats 300 000 kronor av familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse för sitt forskningsprojekt ”Inköp av innovation i svenska industriföretag: Möjligheter och utmaningar”.

Dr. Ala Arvidsson är docent vid Chalmers universitet och undersöker hur företag kan identifiera och integrera marknadsinnovationer till exempel digitala och smarta lösningar som kan läggas till befintliga marknadserbjudanden. Teknologiska framsteg som elektrifiering eller automatisering har drivit olika traditionella industrier att se sig om utanför deras vanliga partnerskap eftersom företagen många gånger är beroende av kunskap från andra företag för att vara innovativa och konkurrenskraftiga.

Följaktligen har ett nytt behov för företag uppstått: att köpa från, investera i, samarbeta med, lita på, nya företag utanför deras komfortzoner som startups, innovationshubbar och företag från andra industrier och marknader. Med stipendiet kommer hon att titta på några av de utmaningar och lösningar som två svenska tillverkare möter när det gäller tillgång till och integration av sådan marknadsinnovation.

År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.