Forskar för renare flygmotorer

Smart aerodynamisk design bidrar till lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

Utvecklar framtidens effektivare flygmotorer

GKN Aerospace i Trollhättan kommer att leda ett nytt forskningssamarbete mellan GKN Aerospace och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och Loughborough University i Storbritannien. Samarbetet kommer att sträcka sig över två år och syftar till att utveckla nya motorkomponenter till framtidens flygmotorer med låga utsläpp. Projektet ingår i EU:s forskningssamarbete Clean Sky 2 och finansieras med EU-medel om ca 500 000 Euro.

GKN kommer som flygmotorföretag att utveckla komponenter vilka fokuserar på smart aerodynamisk design för minskade förluster och högre effektivitet i motorn. Detta för att åstadkomma lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

Dr Duncan Walker, från Loughborough University, kommer att koordinera arbetet och universitetet kommer att verifiera och testa GKN:s teknik i sina vindtunnelanläggningar. Dr Niklas Andersson från Chalmers kommer att använda data från testerna för att verifiera nya aerodynamiska beräkningsmetoder. Tillsammans kommer de tre parterna att utveckla nya lösningar för framtidens effektivare flygmotorer.