Haldex startar serieproduktion av skivbromsar

Utvecklar skivbromsar för Unimog. Foto: Haldex

Haldex har framgångsrikt slutfört den gemensamma utvecklingsfasen av skivbromsen Modul tillsammans med Daimler, som är världens största lastbilstillverkare, och går nu in i serieproduktion för Mercedes-Benz Unimog. Haldex har som del av projektet anpassat ModulT till en av kundens specialfordon.

ModulT har utformats som ett komplett produktprogram för både dragbilar och släpvagnar och utökas stegvis med nya versioner. I ena änden av produktprogrammet finns versionen för tunga fordon med 22,5-tums applikationen med ett maximalt bromsmoment på 30 kNm. Alla ModulT-bromsar använder Haldex specialmekanism som ger två viktiga fördelar: omfattande support och enhetligt tryck på bromsbeläggen, samt en viktoptimerad design som inte är ett enda gram tyngre än nödvändigt.

– Att tillsammans anpassa ModulT för Mercedes-Benz Unimog var givande, eftersom det gav Haldex en intressant uppgift ur ett tekniskt perspektiv samtidigt som vi hoppas det banar väg för fler gemensamma projekt framöver., säger Helene Svahn, vd och Koncernchef för Haldex.

– Eftersom vi framgångsrikt har avslutat projektets första fas och anpassat vår senaste och reviderade version av ModulT för lastbilar till Daimlers specialfordon, går vi nu vidare till serieproduktion. ModulT har redan en stark position i segmentet för släpvagnar, varför detta projekt blir en viktig milstolpe som gör att vi kan växa ytterligare inom lastbilssegmentet.