Haldex-budstrid dyr för bolaget

Foto: Haldex

Budstriden om verkstadsföretaget Haldex har blivit kostsam för bolaget. Osäkerheten kring vem som kommer att äga bolaget i framtiden har bland annat inneburit ökade kostnader för att vinna affärer samt att bistå i konkurrensutredningen, skriver Haldex i ett pressmeddelande. De extra kostnaderna beräknas till 70 miljoner kronor som belastar fjärde kvartalet. Kostnaderna för de juridiska processerna väntas öka nästa år samtidigt som övriga extraordinära kostnader väntas minska. Processen om ägandet är inte klar. Budprocessen inleddes i mitten av juli. Det är den tyska bildelstillverkaren ZF Friedrichshafen och dess konkurrent Knorr-Bremse som har stridit om ägandet. Haldex styrelse ställde sig bakom bildelstillverkaren ZF Friedrichshafens bud på 120 kronor per aktie, trots att Knorr-Bremses bud var högre. I oktober meddelade ZF att man drar sig ur processen då man inte lyckats få köpa en tillräckligt stor andel. (TT)