ZF säljer innehav i Haldex till Knorr-Bremse

Foto: Haldex

ZF Friedrichshafen AG, genom sitt helägda dotterbolag ZF International B.V., offentliggör nu att man har minskat sitt aktieinnehav i Haldex till 20,11 procent av det totala aktiekapitalet och att man avser att acceptera Knorr-Bremses bud om 125 kronor kontant per aktie för sitt resterande innehav.

ZF ägde tidigare 21,67 procent av aktierna i Haldex och är genom sitt innehav Haldex största aktieägare.