Michael Persson ny ledamot vid IVA

Michael Persson. Foto: Akzonobel

IVA har valt Michael Persson från Akzonobel till ny ledamot. Michael Persson arbetar som Innovation Manager vid Akzonobels affärsenhet Pulp and Performance Chemicals. Han är materialkemist i grunden och adjungerad professor vid Chalmers. Till dato innehar han 18 patent.

- Jag är tacksam och samtidigt känns det stimulerande att välkomnas som ny ledamot i IVA tillsammans med andra personer med imponerande meriter. IVAs arbete ligger i linje med det som jag också brinner för. Jag har de senaste åren arbetat i gränsytan mellan industri och akademi, och jag tror denna samverkan har en viktig roll. Jag vill gärna hjälpa till att bidra till att vi har ett bra innovationsklimat i Sverige för att skapa bästa företags- och samhällsnytta. Med dagens samhällsutmaningar tycker jag IVA är viktig för innovation och utveckling i Sverige, men också för hållbarhets- och miljöfrågor, säger Michael Persson, i ett pressmeddelande.