IVA tillsätter ledamot från Akzo Nobel

Lars Andersson. Foto: Akzo Nobel

Ny ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är Akzo Nobels Nordendirektör Lars Andersson. Han blir en del av IVA:s avdelning för kemiteknik som analyserar och driver frågor där kemibaserad kunskap bidrar till en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Lars är civilingenjör i kemi samt teknologie licentiat från Chalmers tekniska högskola. Han väljs in i IVA för sitt stora fokus på forskning och utveckling inom det globala kemi- och färgföretaget Akzo Nobel.

– Det är naturligtvis en stor ära att bli invald i IVA och jag ser framemot att knyta nya kontakter. Forskning och utveckling är en oerhörd viktig del av ett företags möjlighet att växa och utvecklas. Under min tid som både forsknings- och utvecklingschef för olika delar inom AkzoNobel och som affärsanvarig har jag alltid varit mån om att ha ett brett kontaktnät inom akademin. Samarbete med universitet och högskolor är en förutsättning för ett lyckosamt forsknings- och utvecklingsarbete för ett företag, säger Lars Andersson, Nordendirektör på AkzoNobel, i ett pressmeddelande.

– IVA spelar en viktig roll för Sveriges framtid, vår välfärd har byggts upp av ett starkt innovativt näringsliv. IVA har en viktig roll att spela för att hålla uppe intresset för teknik och innovation. Inom IVA vill jag gärna driva utbildningsfrågor då få unga idag är intresserade av teknik, samtidigt är behovet av ingenjörer och kemister stort, fortsätter Lars Andersson.