Wärtsilä fortsätter att erbjuda sina kärnkraftskunder service 

Wärtsilä fortsätter att erbjuda sina kärnkraftskunder service. Foto: Wärtsilä

Wärtsilä har utfört en detaljerad genomgång av sina pågående kärnkraftverksprojekt efter beslutet att sluta leverera reservkraftsutrustning till detta segment. Wärtsilä fortsätter emellertid att erbjuda sina kärnkraftskunder service.

På basis av genomgången har man identifierat två projekt som kräver betydande ytterligare avsättningar för att täcka kostnadsöverskridningar och förseningar i projekten.

Fördelningen av ansvaret för de ytterligare kostnaderna och förseningarna är omtvistade. Avsättningarna på ca 70 miljoner euro kommer att redovisas i Wärtsiläs rörelseresultat för fjärde kvartalet. De negativa konsekvenserna för resultatet motverkas delvis av realisationsvinsten för avvecklingen av pumpverksamheten som offentliggjordes i oktober.

Före nedläggningen av kärnkraftsverksamheten tillhörde reservgeneratorer och stödutrustning för att säkerställa kärnkraftverks kraftförsörjning Wärtsilä Energy Solutions utbud. Kärnkraftsverksamheten stod för ca 1% av Energy Solutions omsättning 2017.