Wärtsilä förstärker ekosystemet runt Smart Technology Hub

Smart Technology Hub öppnas enligt planerna under 2021 och centrets uppgift blir att underlätta effektivare testning och utveckling av lösningar för maritim sektor, olje- och gasindustri samt av nya energisystem. Foto: Wärtsilä

Wärtsilä Finland Oy sålde nyligen Delivery Centre Vasas motorblocksbearbetning samt tillhörande verksamhet till Oy Leinolat Ab och fabriksunderhållet till Konecranes Finland Oy som överlåtelse av affärsrörelse. Till följd av överföringen av affärsrörelsen kommer 33 av företagets anställda att överföras till nya arbetsgivare senast i mitten av april.

Överföringen kommer att förstärka Wärtsiläs position som teknologiföretag och förbereda inför aktiviteterna i Smart Technology Hub som kommer stå klart 2021 i Vasklot i Vasa. Samtidigt ansluter sig Leinolat Group och Konecranes till Wärtsiläs nätverk av samarbetspartners.

- Försäljningen av fabriksunderhållet och motorblocksbearbetningen till nya samarbetspartners är ett konkret exempel på Wärtsiläs utveckling från motortillverkare till ett smart teknologiföretag. Som vi redan tidigare gått ut med, bygger vi ett ekosystem och nätverk av partners i anslutning till Smart Technology Hub. Men vi måste inte vänta tills Smart Technology Hub står klart, vi kan börja utveckla nya verksamhetsmodeller redan nu. I framtiden kommer ingen att klara sig ensam – och det finns ingen orsak att göra allt själv – allt arbete kommer göras i nära samarbete i ett ekosystem bestående av de mest framstående experterna inom industrin”, säger Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki.

-Wärtsiläs forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum, Smart Technology Hub, kommer stå klar i Vasa under 2021. Wärtsilä investerar 83 miljoner euro i projektet och summan koncentreras till centrumets moderna testnings- och produktionsteknik. De totala investeringarna i Smart Technology Hub kommer att uppgå till 200 miljoner euro.