Trump kan ha strypt USA:s kärnkraftindustri oavsiktligt

Amerikanska kärnkraftverk kommer inte längre att kunna hänvisa till kärnkraftens lägre koldioxidutsläpp, eftersom denna fördel i form av subventioner kommer att avskaffas helt. Foto: PublicDomainPictures

President Trump har en annan syn på klimatförändringen än den tidigare administrationen. Hans beslut om att dra USA ur det globala klimatavtalet, som undertecknades 2015 i Paris, har fått lejonparten av all uppmärksamhet i massmedia.

- Nu ser det ut som om presidentens 28: e verkställande order kommer att skada den amerikanska kärnkraftsindustrin, även om det inte var hans avsikt, skriver kärnkraftanalytikerna, Leonard Hyman och William Tilles i tidskriften Oilprice.

Verkställande ordern (EO) stadgar att miljöministeriet EPA bland annat granskar närmare den tidigare administrationens "Clean Power Plan". Det finns två huvudsakliga riktlinjer i CPP, som avser elkraftgeneratorer: 1) riktlinjer för utsläpp av koldioxid för både ny och befintlig generation och 2) federala insatser för att mäta de sociala kostnaderna för kolproduktion (SC-CO2) samt kväveoxid och metan. Framför allt berörs kärnkraften av den senare riktlinjen.

Två stater, New York och Illinois, har nyligen vidtagit åtgärder för att subventionera åldrande kärnkraftverk. Båda staterna använde en variant av SC-CO2-koncept för att motivera ovanstående marknadsmässiga betalningar till dessa kraftverk.

Delstaternas motiveringar var enkla. Dessa subventioner var inte relaterade till antingen kapacitet eller energiproduktion. Det var snarare en indirekt betalning för kraftproduktion med miljöskyddande karaktär, främst för lägre koldioxidutsläpp.

Regulatorisk personal i delstaten New York hävdade att nukleära subventioner, så kallade noll (kol) energikrediter, har numera en annan karaktär än det statliga program som främjar förnybar energi via förnybara energikrediter. Dessutom faller dessa så kallade RECs inom statens jurisdiktion. Den administrativa prisinställningsmekanismen för kärnkraftscentraler baserades emellertid på förmåner som grundas på sociala kostnader för kol.

Avsnitt 5 i den 28 mars beslutade exekutiva ordern är avsett för att "granska beräkningar av sociala kostnader för kol, kväveoxid och metan för reglering av konsekvensanalys" i syfte att ge ledtråd för federala beslutsfattare.

Avsikten med denna EO, som framgår tydligt av första avsnittet, är att "främja en ren och säker utveckling av vår nations stora energiresurser" och kanske lika viktigt, "att undvika lagstiftningsbördor som i onödan belastar energiproduktionen ...".

Enligt advokaterna Leonard Hyman och William Tilles utgör C-CO2 listan och dess avsnitt 5 i ett antal "tekniska supportdokument" från Obama-eran "som ska återkallas eftersom de inte längre representerar den nuvarande regeringens politik."

Dessa dokument upplöses följaktligen. Kärnverkssubventioner baserade på miljökriterier kommer troligtvis att vara kvar i delstaterna New York och Illinois. Men andra stater som Ohio, Wisconsin och Pennsylvania står inför ett nytt dilemma av åldrande, kommersiellt oekonomiska kärnkraftsanläggningar i ekonomiskt nedgångna regioner.

Därmed kommer det ekonomiska trycket för att säkerställa driften i dessa kärnkraftverk och deras reaktorer att öka. Men kärnkraftföretagen kommer inte längre att kunna hänvisa till kärnkraftens lägre koldioxidutsläpp, eftersom denna fördel i form av subventioner kommer att försvinna helt. 

- Denna politik skrivs om bokstavligt samtidigt som vi formulerar vår analys, skriver kärnkraftanalytikerna, Leonard Hyman och William Tiller, som ”klandrar inte kärnkraftsindustrin för att försöka på samma gång generera energi och bidra till miljöförbättringar. Men den amerikanska federala regeringen slutar nu att stödja och subventionera ombyggnationen av gamla kärnkraftverk eller byggandet av nya. Om kol inte längre är något problem, varför ska man då satsa på relativt dyra kärnkraftverk och på deras ombyggnation”.