Polen är redo för kärnenergi, säger minister

Polen vill bryta kolberoendet och införa mer utsläppsfri kärnkraft. Foto: Creative Commons, kredit: Kaboompics

För att möta stigande efterfrågan på energi samtidigt som landet vill uppnå klimatmålen måste Polen introducera nya energikällor, förklarade landets energiminister, Kryzstof Tchórzewski vid en konferens, som organiserades gemensamt av World Nuclear Association och den europeiska kärnkraftsorganisationen Foratom.

Enligt honom öppnas därmed möjligheten att bryta med kolberoendet och införa utsläppsfri kärnkraft.

Tchórzewski, som talade vid Internationella kärnkraftskonferensen i Polens huvudstad Warszawa, den 29 november 2018, berättade att efter landets oberoende från Sovjetunionen, utvecklades ett oavhängigt energisystem baserat på kol.

- Vi var tvungna att möta efterfrågan på energi i samband med senaste årens ekonomiska tillväxt. Det var vår prioritet, sade Tchórzewski.

- Efter Polens anslutning till Europeiska unionen 2004 moderniserades landet. Många investeringar gjordes särskilt inom energisektorn, sade Tchórzewski. Kraftsektorn var kapabel att tillgodose den växande efterfrågan på energi.

- Men redan då började vi tänka på energimixen. Diskussionerna om kärnkraften startade när jag var ställföreträdande ekonomiminister under 2007.  Sedan 2015 har vi brottats med ett annat dilemma. Vi påverkas idag även av EU: s klimatpolitik. Vi behöver säkerställa tillgången till ren luft i en situation där Polen utvecklas mycket snabbt. Ekonomin växer och vi måste uppfylla kraven på hållbar tillväxt, sade ministern.

Allmänhetens uppfattning i Polen om livsstil och hälsofrågor har enligt ministern förändrats.

Vi är redo att betala mer för att ren luft, sade Tchórzewski.

- Vi fortsätter att prata om energimixen i Polen. Vi har redan haft många samtal med Europeiska kommissionen. Vi hade redan en stor intern debatt i Polen.

Energiministeriet, som en del av diskussionerna om den nationella energipolitiken och planen för energi och klimat, beslutade att Polen skulle överväga att införa kärnkraft i sin energimix.

- Energipolitiken tvingar oss att minska andelen stenkol i produktionen av energi, sade Tchórzewski, och tillade att Polen för närvarande formulerar sina planer fram till 2030.

- Vi antar att efterfrågan på energi kommer att öka med 20 procent, kanske till och med 25 procent, så att vi inte bara kan sanera våra befintliga kraftverk, utan kan även lägga till fler nya energikällor, och det är här kärnenergin erbjuder en miljövänlig lösning. Vi kommer därför att ändra vår energimix, för att minska utsläppen. Vi måste lägga till fler utsläppsfria energikällor.

Han tillade: "Vi behöver konventionell energi för att stödja förnybara energikällor, och här är nollutsläpps kärnkraft det alternativ som garanterar för att uppnå de mål vi ställer. Kärnkraft är också viktigt för toppmodern teknik."

Vid samma konferens sade Josef Sobolewski, chefen för kärnkraftsavdelningen vid polska energiministeriet, att landets totala produktionskapacitet uppgick till 43 421 megawatt elektrisk kapacitet i slutet av 2017, varav nästan hälften var från koleldade kraftverk. Polens elförbrukning uppgick till 168 139 terawattimmar år 2017.

Sobolewski sa att Polens energiprognoser indikerar att landet behöver två kärnkraftsreaktorer med en sammanlagd kapacitet på upp till 1,5 gigawatt. Det vore möjligt att starta dessa senast 2031 och att upp till fyra ytterligare enheter skulle kunna kopplas till elnätet senast 2050, vilket skulle kunna ge en total kärnkraftskapacitet på mellan 6 och 9 gigawatt. Två möjliga platser i norra Polen är under övervägande för de första reaktorerna: Lubiatowo-Kopalino och Zarnowiec.