Vinnovamiljoner till forskning om artificiell intelligens

Foto: Vinnova

Inrättar ny nationell arena för forskning och innovation kring AI

En nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys ska skapas i Linköping. Här ska akademi, sjukvård och industri mötas för att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg.

Vinnova har beslutat att tilldela tio miljoner kronor till en satsning på att skapa en nationell resurs för storskalig analytisk bilddiagnostik, kallad Analytic Imaging Diagnostics Areana, eller AIDA kort och gott. Projektet kommer utföras inom Strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Initiativet har en tydlig Linköpingsbas. Kärnpartners är Linköpings universitet, närmare bestämt Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, företaget Sectra, Region Östergötland och Medtech4Health med alla dess parter.