AI Impact Lab i Örebro blir ny nod i det nationella AI-samarbetet.

Utvecklingen inom artificiell intelligens, AI, sker i rekordfart. Foto: Region Örebro

AI Innovation of Sweden är en nationell satsning för att accelerera forskning och innovation inom AI, som sker i samarbete mellan en lång rad olika intressenter inom industri, akademi, forskning och offentlig sektor. Nu utökas satsningen genom att AI Impact Lab i Örebro blir en av de nya noderna i det nationella AI-samarbetet.

Utvecklingen inom artificiell intelligens, AI, sker i rekordfart. Eftersom tekniken gör det möjligt att lösa gamla problem på ett helt nytt sätt, kallas den pågående AI-vågen ibland för den fjärde industriella revolutionen. I februari i år lanserades därför AI Innovation of Sweden, ett initiativ med starkt fokus på praktiskt tillämpade AI-projekt och för tillgängliggörande av data inom akademi, industri och offentlig verksamhet.

Syftet med AI Innovation Sweden är att fungera som en motor för det svenska AI-ekosystemet, vilket långsiktigt stärker svensk industris konkurrenskraft och den svenska välfärden. Inom ramen för verksamheten etableras så kallade noder runt om i landet för att ytterligare accelerera tillämpningen av AI. Nu har Örebro Universitet, Region Örebro län och AI Innovation of Sweden nått en överenskommelse om att utveckla AI Impact Lab i Örebro till en fullskalig nod i den nationella satsningen.

– Som partner i den här satsningen får man tillgång till och bidrar till ett nätverk, resurser, kunskap och data för att snabba på sin AI-utveckling och det är mycket positivt för både privat och offentlig sektor att en nod nu etableras i Örebro. Det handlar om att kunna jobba tillsammans med projekt, resurser, kunskap och andra initiativ som driver tillämpningen av AI. Vi kommer nu att gå ut till alla våra industriella parter och säkerställa deras engagemang i uppbyggnaden av noden och inte minst, accelererad tillämpning av AI, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet.

– Att Örebroregionen blir en nod i arbetet med AI-utvecklingen är ett erkännande av både de satsningar vi har gjort och de satsningar vi planerar att göra. Det kommer att ge oss ökad styrka i arbetet med att utveckla regionens konkurrenskraft och innovationsförmåga, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.