Inför artificiell Intelligens för röntgenbedömningar

Bitr överläkare och forskaren Max Gordon och ST-läkaren Björn Hansen tolkar röntgenbilder med hjälp av Artificiell Intelligens. Foto: Johan Adelgren

Efter fem år och 300 000 röntgenundersökningar blev ortopedens Artificiella Intelligens (AI) en del av den kliniska verksamheten.

– När alla kriterier var uppfyllda och alla instanser hade godkänt kunde vi bedöma den första patienten, säger bitr överläkare Max Gordon som är en av forskarna.

Forskningen på en AI som kan bedöma röntgenbilder på misstänkta frakturer startade redan 2014 och man har tidigare publicerat lovande resultat gällande enkel frakturtolkning.

– Vi kunde då se, att vår Artificiella Intelligens gjorde röntgenbedömningar med samma säkerhet som en ortoped. Sedan dess har vi jobbat med att expandera till en mer avancerad frakturtolkning, säger Max Gordon.

Från början matades AI:n med 250 000 röntgenbilder på händer, handleder och fotleder. Utmaningen var då att kunna känna igen frakturer från bilder som inte tidigare bedömts.

– Att känna igen en fraktur är betydligt mer komplext än vad man kanske tror, säger Max Gordon.

Resultatet då blev att AI:n och läkarna gjorde lika bra bedömningar. Nu har man expanderat från att endast upptäcka frakturer till att kunna ge en detaljerad beskrivning av frakturen som sen kan användas för att vägleda behandlingen.

– Just nu har vi avancerad tolkning på plats för fotleder men vi håller på med att även implementera handleder, höfter och knän, berättar Max Gordon.