Så ska 5G-teknik utveckla gruvindustrin

Målsättningarna med PIMM-projektet är att kunna öka automatiseringsgraden och förbättra arbetsmiljön i gruvan. Foto: Boliden
Sedan tre månader tillbaka förbereds testverksamhet i Kankbergsgruvan, som ägs av Boliden. Foto: Tomas Westermark

Sommaren 2015 inleddes ett tvåårigt pilotprojekt med fokus på hur framtidens digitala teknik kan göra gruvindustrin säkrare och mer produktiv. PIMM, Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining, är ett projekt där Ericsson, Boliden, ABB, TeliaSonera, Volvo CE, SICS Swedish ICT, Luleå Tekniska Universitet och några SME företag tillsammans utforskar hur 5G, den femte generationens mobilnätsteknik, kan användas i utsatta industriella miljöer.

PIMM ingår i det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation. Initiativet kom ursprungligen från Ericsson, som sökte en arena där de kunde testa och utveckla framtidens 5G-teknik. Utöver Ericsson deltar Boliden, ABB, SICS Swedish ICT, Volvo Construction Equipment, Wolfit och Luleå tekniska universitet i projektet, som finansieras av Vinnova samt de deltagande organisationerna. Det råder ingen tvekan om att en ökad digitalisering och 5G-tekniken kan bidra till att öka automatiseringsgraden och stärka den svenska gruvindustrins och andra processindustriers internationella konkurrenskraft.

Ökar automationsgraden

Några av målsättningarna med PIMM är att den kraftfulla och driftsäkra 5G-tekniken, som just nu befinner sig i en utvecklingsfas, både ska kunna öka automatiseringsgraden och förbättra arbetsmiljön i gruvan, bland annat genom att generera nya möjligheter för gruvföretagen att fjärrstyra allt fler delar av arbetet från ovan jord.

– Ericsson tillhandahåller tekniken och utvecklar tillsammans med TeliaSonera affärsmodeller och tjänster som bland annat krävs för 5G- infrastrukturen då exempelvis gruvmaskiner ska fjärrstyras. Projektet befinner sig för närvarande i en inledande fas med fokus på att förbereda installation i en gruva samt identifiera de intressantaste tillämpningsområdena för 5G-tekniken, säger Anders OE Johansson, programchef för PiiA.

Bland annat LKAB och Boliden har i en agenda formulerat en gemensam vision kring en helt automatiserad gruva där samtliga medarbetare är verksamma ovan jord. Anders OE Johansson betraktar 5G-tekniken som en viktig möjliggörare för att visionen så småningom ska kunna förverkligas.

Tuff miljö

– Sverige är först ut med att initiera den här typen av pilotprojekt där 5G-tekniken testas i en miljö som ställer tuffa krav på robusthet, produktivitet och säkerhet. Här får gruvföretagen en möjlighet att ligga i framkant och få en insyn i vilka investeringar och uppgraderingar som krävs när 5G-tekniken rullas ut på bred front. Samtidigt får Telia, Ericsson och ABB tillgång till en plattform för tester där resultaten så småningom kan komma även andra industrigrenar tillgodo, inte minst stålindustrin, pappers- och massaindustrin och kemiindustrin. Närhet till teknikföretag som ligger i internationell framkant vad gäller 5G-utvecklingen kan gynna stora delar av industrin, säger Anders OE Johansson.

Projektet kan gynna hela industrin

Sedan tre månader tillbaka förbereds testverksamhet i Kankbergsgruvan, som ägs av Boliden. Förberedelser pågår inför installationen av 5G-tekniken i gruvan och workshops kring framtida affärsmodeller med fokus på 5G har arrangerats. PIMM har också börjat samordning med PiiA projektet WROOMM, ett utvecklingsprojekt med inriktning mot fjärrstyrning ovan jord.

– En stor fördel med den nya 5G-tekniken är att den kraftfulla bandbredden och den pålitliga uppkopplingen minimerar de fördröjningar och eftersläpningar som är vanliga när man exempelvis fjärrstyrning. 5G-tekniken ger också en ökad flexibilitet eftersom det kombinerar flera olika tekniker. Det öppnar i sin tur upp helt nya möjligheter för leverantörer att utveckla nya applikationer som kan användas i gruvindustrin, processindustrin och i andra utsatta industrimiljöer, säger Eilert Johansson PIMMs projektledare från SICS Swedish ICT.