Snart är 5G här

5G kommer att pressa datacenter ännu hårdare. Bild: Binero

Snart är 5G här och det kommer i likhet med sin föregångare 4G att revolutionera våra uppkopplade liv ännu några varv. Men den nya tekniken kommer också kräva mycket mer av dagens datacenter. 5G är ännu ett stort steg framåt i nätverkskapacitet och mångsidighet. Första generationens nätverk var analoga och begränsade till röst, 2G kom med digital kommunikation och 3G lade till video- och mobildata. Och dagens 4G och 4G+, stöder som bekant mobilt internet och höghastighetsanslutningar. Vad 5G kommer att medföra är i grunden en enorm ökning av hastigheten. Med standard-4G är den maximala nedladdningshastigheten 100 Mbps, medan 5G startar med 1 Gbps och kan skalas upp till 10 Gbps. För att sätta det i sammanhang tar det mer än sju minuter att ladda ner en full HD-film med 4G, medan det tar bara 40 sekunder med 5G – och potentiellt så lite som fyra sekunder.

Utöver hög hastighet ger 5G även låg eller ingen latens. Det betyder i tekniska termer att det i princip inte kommer att finnas någon tidsfördröjning mellan när en enhet pingar nätverket och när den får ett svar.

Det stora vinsten med 5G är hur kombinationen av ökad hastighet och minimerad svarstid gör det möjligt att ansluta och sammanlänka tekniker som kräver enorma mängder data – allt från att driva det så kallade ”Sakernas Internet”, självkörande fordon, VR-funktioner och hologramsamtal till att skapa interaktioner i realtid där människor på distans kontrollerar avancerade robotteknologier, som till exempel fjärrstyrda kirurgiska operationer.

Det råder som sagt ingen tvekan om att vi står på tröskeln till en 5G-revolution och att det kommer att ha en enorm inverkan på allt som är uppkopplat via mobilnät. Möjligheterna och vinsterna med den nya tekniken är med andra ord – och utan överdrifter– enormt många och enormt stora.