Peab Asfalt tar vägunderhåll i Örnsköldsviks kommun

Uppdraget innefattar hela gatuombyggnader. Foto: Peab

Peab Asfalt har vunnit ramavtal med Örnsköldsviks kommun på beläggnings- och underhållsarbeten 2019-2022. Uppdraget innefattar hela gatuombyggnader, större beläggningsåtgärder samt mindre lagningar. I kontraktet ingår det även om- och nysättningar av kantsten.

Uppdraget uppgår till ett värde av cirka 70 miljoner kronor.