SAAB tar order från FMV värd 687 miljoner kronor

Ska utföra support- och underhållstjänster för Gripen. Foto: SAAB

Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk, FMV, för den svenska försvarsmaktens räkning, gällande support- och underhållstjänster för Gripen. Beställningens totala värde uppgår till 687 miljoner kronor.

Beställningen är en nio månaders förlängning av ett tidigare kontrakt med FMV som signerades i slutet av maj 2017, avseende prestandabaserad support och underhåll av Gripen, och omfattar perioden 1 juli 2020 till 31 mars 2021. Beställningen omfattar support- och underhållstjänster som är nödvändiga för Gripens flygverksamhet. Beställningen inkluderar till exempel design och support, komponentunderhåll, tillhandahållande av logistik, tekniskt systemstöd, publikationer, reservdelar, reparationer, markstödsutrustning och pilotutrustning.

– Den här beställningen gör att Saab kan fortsätta att stödja en effektiv verksamhet med hög tillgänglighet för Gripen, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support & Services.