Haldex utvecklar nya bromssystem

Foto: Haldex

I nära dialog med en världsledande tillverkare av lastbilar har Haldex valt ut för att starta en konceptfas där Haldex lösning "Scalable Brake System" kommer att utvärderas, vilket förväntas leda till en utvecklingskontrakt i slutet av året.

Haldex presenterade sina framtida projekt på anslutna, autonoma och elektrifierade fordon, "Scalable Brake System" under våren 2018. Därefter har ett antal kunddialoger inletts där en av dem nu har resulterat i att Haldex väljs ut för en konceptfas, med målet att underteckna ett utvecklingsavtal vid årets slut. Ett utvecklingsavtal innebär att tillverkaren och Haldex i nära samarbete kommer att utveckla en lösning som förväntas gå i produktion 4-5 år senare.

– Vi har haft ett nära samarbete med kunden under hösten och har utfört ett antal test där våra testresultat har varit mycket bättre än de andra lösningarna som presenterades. Vi ser därför med tillförsikt fram emot att bevisa detta under den konceptfas som nu påbörjas, säger Åke Bengtsson, vd och koncernchef för Haldex.

– Vi är väldigt nöjda med det genombrott som samarbetet medför. Det är ett bevis för att vår teknik är nyskapande och att våra lösningar är världsledande. "