Vinning förvärvar blybatteripartner

Foto: Vinning

Vinning AB, ett företag specialiserat på metallåtervinning, meddelar att de har förvärvat blybatteriåtervinningsföretaget Human Factor AB.

På sikt innebär det en större exportkapacitet än i nuläget, framhåller Vinning.

Bolaget Human Factor AB har fokus på blybatteriåtervinning där materialet går direkt från kunder till smältverk. Insamlade blybatterier säljs  vidare till smältverk i Polen, Baltikum eller i Sverige för framställning av återvunnet bly.

Human Factor AB är redan en av Vinnings avsättningskanaler idag där flera av koncernens bolag haft en nära affärsrelation under lång tid gällande blybatterier.