Cementtillgången utreds igen

Jessica Gow/TT: Näringsminister Ibrahim Baylan (S) låter utreda cementfrågan igen. Arkivbild.

Den här gången är det Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket som tillsammans får i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad analys, som ett led i att långsiktigt säkra tillgången i Sverige.

"Kalksten, klinker och cement krävs för anläggningar och byggande inom samhällsviktiga verksamheter såsom energiförsörjning, industri, transporter och bostäder. Med anledning av de samhällskonsekvenser som ett produktionsstopp vid Cementas anläggning i Slite kan medföra behöver åtgärder som möjliggör för alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement från andra källor analyseras", skriver näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Uppdraget består av tre deluppdrag, och ska vara klart 31 maj 2022.

Cementfrågan har utretts tidigare i år, sedan företaget Cementa fick nobben på sin ansökan om tillstånd den 6 juli i år. Både konsultföretaget Ramboll, SGU och Boverket har utrett cementfrågan tidigare sedan i somras.

Dessa utredningar har visat att cementbristen inte kan lösas på kort sikt genom åtgärder som underlättar import av cement. "Däremot kan åtgärderna bidra till att en långsiktig tillgång till cement säkerställs vilket är en bedömning som regeringen delar", skriver regeringen i pressmeddelandet.