Rejlers rådgivare för ombyggnaden av världens första koldioxidfria gipsskivefabrik

Fabriken i Fredriksstad i Norge. Foto: Rejlers

I Norge bygger företaget Gyproc det som sägs bli världens första koldioxidfria fabrik för gipsskivor. Det svenska teknikkonsultföretaget Rejlers kommer att bistå med rådgivning och nytänkande i projektet. Fabriken kommer att bli helt elektrifierad.

Det är företaget Glava som står bakom elektrifieringen av gipsplattefabriken i norska Fredrikstad. När anläggningen står klar 2023 kommer Gyproc att minska de årliga utsläppen av koldioxid med mer än 23 000 ton, samtidigt som produktionskapaciteten ökar med 40 procent, enligt Rejlers.

Rejlers projekterar strömförsörjningen som ska ersätta naturgasen som för närvarande används för förbränning och torkning av gipsskivorna.

För franska Saint-Gobain, som äger Glava, sägs elektrifieringen av Fredrikstadsfabriken vara ett strategiskt pilotprojekt för de 70 motsvarande fabrikerna runt om i världen.  

- Energi är vår kärnkompetens och ett område där vi har 75 års erfarenhet. Samtidigt är det första gången vi omvandlar en befintlig fabrik, som använder gas, till en koldioxidfri fabrik, säger avdelningschef Jørn Rune Mikalsen på Rejlers i Norge.

För att förse anläggningen i Fredrikstad med tillräckligt med el byggs två nya nätstationer med totalt sju transformatorer, som kommer att inrymma tekniska installationer till Norges Nett, som äger ställverken. Anläggningen kommer att ha en energiförbrukning på cirka 240 GWh per år.