Stor variation på metallpriserna under året

Foto: SGU

Utvecklingen av metallpriserna under årets första halva har varit blandad, skriver SGU i sin senaste rapport, Metallpriser i januari-augusti 2021.

Järnmalmspriset steg länge, men har sedan juli fallit tillbaka. Basmetallpriserna har ökat rejält medan ädelmetallerna har backat något. Priset på batterimetaller har stigit kraftigt.

Järnmalmsprisets ökning under årets första halva avbröts i slutet av juli för att i stället sjunka. I början av september hade priset sjunkit med tolv procent sedan årets början. Enligt SGU beror det på att utbudet från de brasilianska gruvorna har återhämtat sig efter Covid19.  Samtidigt har efterfrågan från Kina minskat, vilket dels sammanhänger med en avmattning av efterfrågan på stål i Kina, dels på att Kina håller igen sin produktion av stål under andra halvan av 2021 efter en tidigare hög tillverkningstakt.

Ädelmetallpriserna är sjunkande (guld -6 %, silver -12 %) vilket enligt SGU beror på att marknaden agerar för ett liv efter covid19.  

Basmetallerna fortsätter däremot att stiga, mest steg priset på aluminium (+34%) och tenn (+52%). Generellt beror detta på efterfrågeökningar, enligt SGU. Aluminiumpriset, som är på sitt 10-årshögsta, har sett den globala efterfrågan återhämta sig från pandemin. Även hårdare reglering av energianvändning i Kina har påverkat priset.  

Batterimetallerna kobolt (+53) och litium (+160%) steg även dessa kraftigt. Litiumpriset är på treårshögsta. Orsaken ska vara ökad efterfrågan av elbilar, speciellt i Kina.