Techbolaget Gleechi ser tillväxtpotential i att utbilda industriföretag med hjälp av virtual reality

Gleechi är ett Stockholmsbaserat teknikbolag som nyligen beviljats 24 miljoner kronor i riskkapital från EU:s teknikbaserade riskkapitalfond EIC Fund. Foto: Gleechi

Text: Annika Wihlborg

Det Stockholmsbaserade techbolaget Gleechi, som befinner sig i en startupfas, har utvecklat en teknologi som hjälper företag att utbilda sina medarbetare med hjälp av virtual reality. Bolaget, som nyligen fick 24 miljoner kronor från EU:s riskkapitalfond EIC Fund. Allt fler industribolag upptäcker fördelarna med att simulera praktiska utbildningsmoment med hjälp av virtual reality, vilket förstås bidrar till Gleechis framtida tillväxtpotential.

Enligt Gleechis vd kan bolagets VR-plattform bland annat användas för att tillhandahålla interaktiva utbildningar där man simulerar uppgifter i VR snarare än att utföra dem på riktigt. Det kan exempelvis handla om att träna sig inför en skarp situation som kan vara farlig att simulera i verkligheten för den som saknar utbildning inom området. Verktyget kan bland annat användas på olika typer av yrkesutbildningar.

 

bild
De tre grundarna av startupbolaget Gleechi, som utvecklat en VR-plattform för simulering av praktiska utbildningsmoment ibland annat industribolag. Gleechi har bland annat utvecklat sin teknologi i samarbete med Scania. Foto Gleechi

 

Gör VR-plattformen redo för ett första tekniktest i skalbart format

Under Coronapandemin har efterfrågan på just interaktiva utbildningar på bland annat industribolag av naturliga skäl skjutit i höjden, vilket innebär att Gleechi förstås vill ta tillfället i akt och accelerera kommersialiseringen av sin plattform.  Den finansiering bolaget beviljats från EU-fonden, som är inriktad på riskkapital inom tekniksektorn, ska bland annat användas till att utveckla VR-plattformen och möjliggöra ett första test av tekniken i ett skalbart format.

Gleechi har hittills testat och utvecklat sin teknik i nära samarbete med bland annat Siemens och ABB. Nu är bolaget alltså redo för en kommersialiseringsfas. Nu ska fler kunder kunna testa teknologin, inom bland annat industrin, där man har ett relativt stort behov av att simulera utbildningsmoment via VR.