SPM Instrument får stororder från brittiskt avloppsreningsverk

Foto: SPM Instrument

Brittiska Severn Trent Water har beställt 38 Leonova Emerald handinstrument och mer än tusen stötpulsadaptrar från SPM Instrument för att övervaka den mekaniska konditionen på kritisk utrustning i sina avloppsreningsverk.

Severn Trents Asset Care-team sökte efter en tillförlitlig lösning för tillståndskontroll på lager till RBC-anläggningar (Rotating Biological Contactor), där varken ultraljudsteknik eller andra leverantörer av tillståndskontroll kunnat ge definitiva svar gällande lagerkondition.

RBC-enheterna är en del i avloppsreningens första steg, där huvuddelen av det organiska materialet från avloppsvattnet tas bort. Enheterna består av ett antal roterande skivor med biologisk tillväxt på ytorna, som bildar ett slemskikt som stöder tillväxten av bakterier och mikroorganismer i avloppsvattnet och därmed bryter ned och stabiliserar organiska föroreningar.

Ett sex månader långt pilottest med Leonova Emerald bevisade att stötpulsmätning med SPM HD kunde upptäcka tidiga tecken på lagerskador, otillräcklig smörjning och installationsfel i de långsamtroterande RBC-lagren (1 rpm).  

För Severn Trent Water ska denna investering det första steget i att möjliggöra för underhållsingenjörerna i Asset Care-teamet att få bättre kontroll över utrustningens driftskondition och teamets underhållsplaner. På sikt planerar företaget att övergå från ronderingsmätning med handhållna instrument till onlinesystem. Planen är att använda instrumenten även på annan utrustning (varav en del har höga varvtal) och växa därifrån.

Laurence Thomas, Senior Advisor på Severn Trent Water, säger i ett pressmeddelande:

– Efter tester med andra leverantörer och teknologier var det bara SPM HD som kunde upptäcka fel i tillräckligt god tid för att planera in kritiska lagerbyten. Detta har också gett oss möjlighet att styra upp vårt smörjschema och ändra vår underhållsfilosofi från reaktivt till tillståndsbaserat och proaktivt. Vi ser fram emot att bygga vidare på vår tillståndskontroll med SPM och expandera till andra områden inom Severn Trent Water.

Severn Trent Water betjänar över åtta miljoner kunder i England och Wales.