Trelleborg avyttrar norsk offshore-verksamhet

Trelleborg har tecknat avtal om att avyttra sin olja- och gasverksamhet i Norge. Verksamheten redovisas som en del av Tillgångar som innehas för försäljning i den finansiella rapporteringen. Den hade en årlig försäljning om cirka 310 miljoner kronor under 2020.  

Verksamheten utvecklar och tillverkar huvudsakligen gummibaserade brandskyddslösningar och termisk isolering som används vid olje- och gasutvinning till havs.

– När en strategisk översyn genomfördes av affärsenheten i slutet av 2019 stod det klart att en avyttring var det bästa alternativet för oss och för denna olja- & gasverksamhet. Det känns därför bra att idag kunna kommunicera transaktionen. Samtidigt ska understrykas att de övriga delarna av koncernen som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar till segmentet olja & gas är nischer där vi fortsatt vill vara och har ledande positioner. Det gäller främst säkerhetskritiska tätningar, slangsystem, bärlagerlösningar liksom olika säkerhetslösningar för flytande naturgas, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Trelleborg, i ett pressmeddelande.

Affären förväntas slutföras under det andra kvartalet 2021.