Nedlagd gruva kan bli energilager

Boliden har ingått ett samarbete med företaget Mine Storage, ett svenskt projektutvecklingsföretag med fokus på den snabbt framväxande marknaden för storskalig energilagring. Syftet med samarbetet är att undersöka möjligheten att omvandla en nedlagd gruva i Finland, Kylylahti, till en underjordisk energilagringsanläggning.

Boliden ser stora möjligheter i att använda redan befintliga tillgångar till att bidra till energiomställningen på ett nytt sätt.

– Detta initiativ ger oss en ny möjlighet att ta ett brett perspektiv på hållbarhetsaspekterna efter att gruvdriften är stängd, säger Jonas Ranggård, chef, Boliden Mines Energy Program.

– Med en snabb övergång till väderberoende kraftproduktion, så ser vi storskalig energilagring som en viktig komponent för att hantera obalanserna mellan elproduktion och elförbrukning. Vi på Mine Storage vill möjliggöra en snabbare energiomställning. Att samarbeta med Boliden redan i ett tidigt skede är mycket uppmuntrande, säger Thomas Johansson, vd för Mine Storage International.