Tätare samarbete mellan Teamster och tyskt automatiseringsföretag

Foto: Kuka Nordic

Den Göteborgsbaserade systemintegratören Teamster meddelar att de ingått systempartnerskap med Kuka Nordic, ett tyskt automatiseringsföretag.

– Kuka har en hög kompetens inom Industri 4.0 och digitala tvillingar. Det är saker som gör ett samarbete högintressant för oss, säger Joakim Fredholm, VD för Teamster, i ett pressmeddelande.

Det är inom områden som fordonsindustrin, livsmedelsbranschen, verkstadsindustrin och läkemedelsindustrin som Teamster främst har sina kunder.

– De har även specialkunskaper inom områden som limning, fogning, laser och svetsning, säger Micael Amandusson, Channel Manager på Kuka Nordic.

Att bolaget nu vill arbeta tätare ihop med dem ser Micael Amandusson som ett kvitto på att Kuka håller rätt kvalitet.

– För vår egen del är det avgörande att kunna nå ut brett med våra produkter och för att lyckas med det behöver vi arbeta med de allra bästa systemintegratörshusen, säger han.

Även för Teamster innebär systempartnerskapet flera fördelar:

– Över huvud taget blir det ett mer strategiskt samarbete och en vinna-vinna-situation, säger Micael Amandusson.

Joakim Fredholm, vd på Teamster, lyfter bland annat fram Kukas erfarenhet inom Industri 4.0 och kompetensen kring att arbeta med digitala tvillingar som viktigt.

– Det kompletterar våra egna kunskaper inom robotsimulering på ett bra sätt, säger han.