Stihl investerar i nytt bolag för att säkra tillgång av elektroniska komponenter

Zama Coperation, ett dotterbolag till STIHL, har bildat ett gemensamt bolag med Elrad International Group avseende tillverkning av elektroniska komponenter. Verksamheten i det gemensamma och nybildade bolaget ZE Electronic Manufacturing Service Ltd. startar i slutet av 2021, meddelar Stihl, som är en tillverkare av verktyg till trädgård, skogsbruk och landskapsunderhåll.

Det nya joint venture-avtalet har nu godkänts av berörda myndigheter.  

– Vår gemensamma satsning är en viktig byggsten i STIHL koncernens batteristrategi. Det bidrar med ytterligare kompetens inom elektronikområdet, ökar produktionsdjupet och skapar mervärde, säger Martin Schwarz, styrelseledamot för STIHL Produktion och Material.

STIHL kommer nu att fokusera mer på batteridrivna produkter. Det är ett snabbt växande segment som uppgick till cirka 15 procent av STIHL koncernens omsättning under 2019. STIHL levererar också egentillverkade batterier till kunder. Fö

– Det är en stor och viktig investering i vår satsning på batteridrivna produkter och att säkra framtida leveranser, säger Kjell Svensson, vd för STIHL Norden.

Det nybildade företaget, ZE Electronic Manufacturing Service Ltd, planeras starta sin verksamhet vid ZAMAs produktionsanläggning i Filippinerna i slutet av 2021 och generera mer än 175 nya arbetstillfällen.