ABB lanserar ny cobot för industritillämpningar

Foto: ABB

ABB har lanserat en ny cobot, kollaborativ robot, som ska kombinera utökade säkerhetsfunktioner och större användarvänlighet med en industrirobots hastighet, robusthet och precision.

Coboten kan användas inom både tillverkning och logistik.

Swifti, som coboten heter, har utformats att klara ett intermittent samarbete mellan människa och robot och kan enligt ABB röra sig i hög hastighet för maximal produktivitet utan att riskera säkerheten när en människa behöver närma sig coboten.

Coboten är inriktad på uppgifter som montering och polering där mänskliga operatörer behöver vara närvarande. Sådana tillämpningar har traditionellt behövt omfattats av säkerhetsåtgärder som skyddsstängsel för att minimera risken att människor kommer i kontakt med robotar som rör sig i hög hastighet.

Men genom att integrera en säkerhetslaserskanner finns inget behov av fysiska skyddsstängsel.

Om en operatör upptäcks inom Swiftis arbetsområde saktas cobotens rörelser automatiskt ned eller stannar helt så att operatören kan närma sig på ett säkert sätt. När operatören går iväg startar coboten igen och återgår till full hastighet och full rörlighet så snart den känner av att arbetsområdet är helt fritt.

– Genom att kombinera kapaciteten hos en samarbetande robot med industrirobotens högre hastighet, exakthet och robusthet kan vi undanröja flera hinder som har gjort att många företag undvikit att till fullo förverkliga de potentiella fördelarna med robotautomatisering, säger Andie Zhang, Global Product Manager för Collaborative Robotics på ABB Robotics, i pressmeddelandet.